Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Christmas live jazz edition

Ponedeljak 25.12.

Milovan Paunović klavir, Ljuba Paunić sax, Lazar Jovičić kontrabas, Luka Jovičić bubanj