Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Evropski pokret u Srbiji – “Kako osnovati socijalno preduzeće”

Evropski pokret u Srbiji Vam predstavlja publikaciju – vodič o socijalnom preduzetništvu…

10.30 – 12.00 PREDSTAVLJANJE VODIČA “DRUŠTVENO, KORISNO, ODRŽIVO: Kako osnovati socijalno preduzeće u Srbiji”

Učestvuju:

Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji

Andreas Polterman, direktor kancelarije Fondacije Hajnirh Bel u Beogradu

Autorke Vodiča: Dina Rakin, istraživačica u Evropskom pokretu u Srbiji i

Aleksandra Bobić, menadžer za odnose sa javnošću Evropskog instituta za istraživanje zadruga i socijalnih preduzeća, Euricse, Italija

Teo Petričević, direktor Act Gupe iz Hrvatske

Socijalna preduzeća

Publikacija sadrži kratak uvod u socijalno preduzetništvo kroz  praktične informacije o aktuelnom okviru, pravnim formama, glavnim akterima, prednostima, manama, izazovima i iskustvima socijalnih preduzetnika prilikom osnivanja, upravljanja  i razvoja  aktivnosti.

Datum: 7. oktobar 2016.