Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Filmovi Dušana Makavejeva

Dušan Makavejev  bio je  režiser i scenarista i glavni protagonista jugoslovenskog crnog talasa. Njegovi filmovi obiluju asocijacijama i imetaforama i duboko su ukorenjeni u bolna i dramatična iskustva posleratne obnove i izgradnje. U njima Makavejev se borio za slobodu pojedinca i protiv apsurda.

U čast ovog legendarnog reditelja Ustanova kulture Stari grad prikazaće tri filma: Čovek nije tica (1965), Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT (1967) I Nevinost bez zaštite (1968).

Ulaz je besplatan, a broj mesta ograničen.