Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

FMU januar

PET 19.01 FMU koncert studenata programa za violinu, klase Maje Jokanović 20h, kl.hol A.Dedić

PON 22.01 FMU solistički koncert Ivana Hočevara, gitara, klase Vere Ogrizović, 20h, kl.hol A.Dedić

UTO 23.01 FMU  Ivan Knežević kvartet – “ICstrings”(nemački duo)u saradnji sa studentima, 20h klavir hol

PON 29.01. FMU koncert studenata flaute, klase Miomira Simonovića, 20h kl.hol A.Dedić