Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

FMU maj

Sreda, 10. koncert studenata studijskog programa za klavir klasa: Nataše Mitrović

Ponedeljak, 15. veče arija i solo pesama klasa: Violete Pancetović Radaković

Ponedeljak, 29. koncert mladih pijanista klasa: Lidije Stanković

*svi koncerti počinju u 20h

Cena: ulaz slobodan