Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

FMU mart

Fakultet muzičkih umetnosti u martu u klavir holu Arsena Dedića donosi tri koncerta:

Petak, 3. koncert studijskog programa za klarinet

Četvrtak, 9. KONCERT STUDIJSKOG PROGRAMA ZA DUVAČKE INSTRUMENTE

Četvrtak, 16. DUŠAN PANJATOVIĆ solo koncert violina