Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Fond Maja Maršićević Tasić – dodela nagrade Osvajanje slobode

Ovaj fond je osnovan radi čuvanja uspomene na Maju Maršićević Tasić uglednu reformatorku, političarku i novinarku koja je dugogodišnjim upornim, hrabrim i pametnim radom, bitno doprinela izbornoj pobedi demokratije u Srbiji. Fond su osvnovali njeni prijatelji i Građanski savez Srbije. Cilj je ustanovljenje nagrade  koja se jednom godišnje dodeljuje aktivistkinjama koje svoj život posvećuju “osvajanju slobode”, afrimaciji ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije u političkoj komunikaciji (sama nagrada je umetničko delo Mrđana Bajića).  Dosadašnje dobitnice su:Olja Bećković, Goranka Matić, Biljana Srbljanović, Ružica Đinđić, Borka Pavićević, Hedvig Morvai-Horvath, Lila Radonjić, Mirjana Karanović, Srbijanka Turajlić, Aida Ćorović, Dubravka Stojanović, Brankica Stanković, Dana Popović, Danica Vučenić a za 2016. Ljiljana Spasić iz Pančeva.