Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Izložba fotografija Rade Marković

ReProdukcija Vam predstavlja multimedija – izložbu pod nazivom „Život kao inspiracija – priča o Balkanskoj ruti“. To je prva samostalna izložba Radeta Markovića. Fotografije su nastale tokom leta 2015. godine za vreme snimanja reportaže o migrantima na putu između Grčke i Nemačke, u pauzama između produkcijskih obaveza Arte televizije. Izložba ce biti otvorena 24. februara u 19h u Teatar-Teatar holu Parobroda na spratu.