Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Izložba “Kolesnikov i druge priče” Aleksandar Popović Ruski

U poznom životnom dobu susreo sam se sa platnima ruskog slikara Stepana Fedoroviča Kolesnikova. Ta platna su u meni probudila davno usnulu sklonost ka slikanju i dala mi vetar povoljan, jedra puna, razlog dovoljan da se posle četiri decenije vratim slikanju i vajanju.
Eksponati su: platna, crteži, skulpture i reljefni krstovi.