Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Klavir hol Arsena Dedića – JUN 2018

Klavir hol Arsena Dedića – JUN 2018

01.06. FMU Nikola Zaringer pijanistički 20h

05.06.  FMU koncert studijskog programa za kontrabas klase prof. S.Gerića, 19h

12.06. FMU solistički koncert Aleksandra Lazovića, klarinet, 20h

16.06. FMU koncert klase prof Katarine Jovanović, 19h

27.06. FMU koncert kamerne muzike (flauta, čelo, klavir) 20h

BONUS

11.06. Muzička škola Kosta Manojlovic kl.hol A.Dedić 20h