Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Koncert kvinteta harmonika

Pored saradnje sa FMU, Parobrod ugošćuje i druge muzičke akademije u klavir holu Arsena Dedića. Ponedeljak 13. na koncertu nastupa kvinteta harmonika #Accordeus prof. Sonje Radojković iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva, uz slobodan ulaz od 20h.