Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Kosta Bunuševac & Astronoms Band

PAROBROD NAJAVLJUJE:

KONCERT

KOSTA BUNUŠEVAC

&

ASTRONOMS 

BAND

Svaki zvuk je muzika. Kada se zvukovi poređaju zajedno sa glasom čoveka dobije se pesma.

K.B. peva svoje pesme, Astronomi sviraju. Stil muziciranja i pevanja je izvan svakog stila, izvan muzike i njenih zakonitosti.

Sluh se nalazi u osečanjima, instrumenti su čudan alat koji ih izražavaju.

LET MAKE MUZIK IN THE SUBOTA

at 29. septembar u kult centru Parobrod, čak 2018. godine u 19 sati

ULAZ  Џ