Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Otvaranje Bitef Polifonije

Kao i svih ranijih godina, prateći program ovogodišnjeg Bitef festivala – Bitef polifonija, 17. po redu, pre svega u čast jednog od njenih osnivača Ljubici Beljanski Ristić, baš kao i zahvaljujući samopregoru njenih saradnica, otvara se u Parobrodu. Više o samom jubilarnom 50. Bitefu pod sloganom “Na leđima mahnitog bika” kao i programu Polifonije pod sloganom “Odoleti mahnitosti” na sledećim linkovima:bitef.rs I http://festival.bitef.rs/bitef-polifonija/

Datum: 28. septembar 2016.