Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

Parobrod teatar: Nekoliko priča o nama

„Nekoliko priča o nama“ je omnibus komad koji govori o vama, dakle publici kojoj se obraća. Priče Vaclava Havela, Martina Mekdone, Ernesta Hemingveja, Dejvida Memeta i Irvina Šoa su poslužile kao njegov predložak.

U predstavi se bavimo univerzalnim iskustvom ljubavi i zavođenja, odlaženja ili odbijanja, opsesije i manipulacije. Glumci na sceni kreiraju autentičnu vezu sa napisanim tekstovima i vode nas do našeg vremena i naših poznanika.

„Nekoliko priča o nama“ preispituje odnose u kojima smo odrasli, etapno međuvreme, stanje u kojima smo ostali.

Reditelj : Draginja Mileusnić

Glumci škole glume za odrasle:Aleksandar Saračević, Dragomir Anđelić, Goran Milenković, Jasminka Samokec, Jelena Ristović, Maša Ljotić, Mihailo Dražić, Nataša Lukić

Sanja Peterka, Snežana Đorđić, Tatjana Popović