Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

RingŠpil – studio glume i muzike Vanje Ejdus i Marije Jocić

Šta je RingŠpil. To je nešto novo, tamo gde su postojali Školigrica, Škozorište, Sveznalište. Prostor slobode za svako dete u kome otkriva igru u sebi i sebe u igri

Lično ime, simbolizacija ličnog prostora, ja kao instrument, simbolička igra, telo kao izvor zvuka. Emocionalni hodovi, stanja, načini, osećanja. Govor tela, neverbalna komunikacija. Dijalog, situacija, odnosi, razgovor, sukob i pomirenje. Odigravanje zadate priče, šta bi bilo kad bi bilo. Pozorišni i muzički stilovi i žanrovi. Učenje teorije muzike kroz igru. Improvizacija. Oslobađanje. Literatura kao polazište. Kako se pravi karakter. Ritam kao osnova. Muzički instrumenti. Boja u slici, boja u telesnom izrazu, boja u muzici. Slikarstvo kao inspiracija. Poreklo zvuka, predmeti, materijali. Mogućnosti glasa, jačina, visina, tempo, tišina. Pevanje, sviranje, slušanje, ćutanje. Veštine pamćenja. Akcentuacija.

Studio glume i muzike Vanje Ejdus i Marije Jocić fokusiran je na razvijanju kreativnih potencijala svakog deteta, usmeren je na dramsko i muzičko obrazovanje koje će na časovima biti objedinjeno. Cilj naših radionica je da decu nauči da lakše komuniciraju, da se oslobode strahova i stida, da osveste svoje kreativne potencijale, razvijaju koncentraciju i osećaj za kolektiv kao i da unaprede veštine govora, predstavljanja, zapažanja, pevanja, javnog nastupanja i kritičkog mišljenja

Ringšpil vode:
Vanja Ejdus – glumica Narodnog pozorišta u Beogradu
Marija Jocić – muzički pedagog, dirigent Horkestra iz Beograd

Datum: Subotom od 12.30

Informacije: 0637773334 ili 0612952922