Ustanova kulture gradske opštine Stari grad, Kapetan Mišina 6a Beograd / Cultural Center of the municipality of Stari grad “UK Stari grad”, Belgrade
Radno vreme / Working hours: Radnim danima i subotom / Weekdays and Saturday: 09-22h, nedeljom / Sunday: zatvoreno / close. Info: +381 11 4142163

“SPACE” – Izložba radova studenata dizajna enterijera VŠLPUSS

Izložba studenata  Dizajna enterijera VŠLPUSS predstavlja presek njihovog dosadašnjeg školovanja kroz različite predmetne zadatke.

Od radova radjenih tradicionalnim tehnikama do 3D modelovanja i video radova praćenih faznim prikazom nastanka završnog rada

ova izložba predstavlja raznolikost i širinu potrebnih znanja za rešavanje 3D virtuelnih i stvarnih zadataka.

Prostorna rešenja u zavisnosti od specifičnosti predmeta predstavljaju adaptabilne sposobnosti studenata da sa više ili manje tehničkih ograničenja izraze svoje umetničke sklonosti .